Loading...
SERVEIS2021-06-29T15:07:00+02:00

SERVEIS PREVENTIUS I RESOLUTIUS

A l’empresa, serveis en estratègia i tàctica jurídica focalitzats en la contractació i negociació en dret civil, mercantil, administratiu i processal-civil d’acord amb les diverses situacions que viu la societat.

Al consell d’administració, assistim a les sessions per donar consell independent i objectiu.

A l’empresari, l’ajudem en aquelles qüestions personals que necessiten un consell lliure de la pròpia activitat diària de la empresa.

MERCANTIL

• Contractació mercantil
• Constitució, modificació i dissolució de societats
• Modificació i reglamentació estatutària de societats
• Ampliació i reducció de capitals de societats mercantils
• Reestructuració de societat
• Venda d’empreses, de les seves participacions o accions i dels seus actius en forma independent
• Assessorament, preparació de la documentació de las Actes i assistència a Consells d’administració de societats
• Reclamació extrajudicial d’impagats
• Sol·licitud, tramitació i obtenció de marques

CIVIL

• Contractació civil
• Assessorament patrimonial
• Herències, donacions i testaments
• Arrendaments de finques
• Compra-venda d’immobles, urbans i rústics

PROCESSAL

• Interposició, contestació i seguiment de qualsevol procediment civil relatiu a les àrees mercantil i civil.
• Concurs de creditors.
• Interposició, contestació i seguiment de qualsevol procediment.

Posa’t en contacte amb nosaltres per rebre més informació