POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES2021-06-29T15:09:30+02:00

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Aquesta web i el seu titular, Celso Sans, complint amb la normativa de protecció de dades (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i demès normativa vigent).

Per a la visita i navegació per la web no és necessari que es faciliti cap dada de caràcter personal.
En el suposat cas en els que els visitants poden facilitar les seves dades (nom i email) a partir d’escriure a través del formulari de contacte, al comentar en el blog o al enviar un email al titular.

En cada ocasió, les dades podran incorporar-se a un fitxer del qual Celso Sans serà responsable de la seva gestió i tractament. En tot moment es prendran les mesures necessàries per a garantir la seguretat de les dades i únicament s’utilitzaran les dades amb la finalitat per a la que l’usuari els a facilitat.

En tot moment, els usuaris podran exercir els seus drets ARCO (accés, rectificació, cancel·lació u oposició). Per a això, poden enviar la seva sol·licitud amb copia del document acreditatiu de la seva identitat per correu certificat a l’adreça de contacte, Gran Via Carlos III, Edifici Nord, nº 98, planta 10, 08028, Barcelona.

Recordem que l’accés a aquesta web pot implicar la utilització de cookies, que se emmagatzemen en el navegador dels usuaris per a facilitar la navegació. Més informació en: política de cookies.