AVÍS LEGAL2021-06-29T15:08:08+02:00

AVÍS LEGAL

Identificació i titularitat.
El propietari i responsable d’aquesta web es Celso Sans, advocat i conseller d’empresa, col·legiat ICAB 11.837, amb domicili en Barcelona, Gran Via de Carles III, Edifici Nord, núm. 98, planta 10, 08028.
Pot contactar amb Celso enviant un email a info@sansabogados.com.

Normes de comportament.
Els visitants i usuaris d’aquesta web deuen respectar la seva temàtica i fer un ús adequat dels seus continguts. Especialment, no utilitzar-ho amb finalitats il·lícites, il·legals o contraris a la bona fe i ordre públic.
No es permeten comentaris insultants o que vagin contra el bon to d’aquesta web.
El responsable es reserva el dret d’eliminar els comentaris que atempten contra aquestes normes i no serà responsable de les opinions que els usuaris poden escriure.

Propietat intel·lectual.
Les publicacions i continguts d’aquesta web i el seu blog estan subjectes a drets d’autor i propietat intel·lectual, sent titular Celso Sans. No es transmetran o cediran aquests drets sense el seu consentiment previ, explícit i per escrit.
De manera concreta, dites publicacions i continguts no es podran reproduir, difondre, vendre, distribuir ni usar, amb finalitats.

Responsabilitat del titular.
Els comentaris o consells que es publiquin d’aquesta web no substituiran en ningun cas el assessorament legal personalitzat. No haurà responsabilitat per el mal ús que poden fer els usuaris de les informacions aquí publicades.
Tampoc hi haurà responsabilitat del titular en ningun cas dels perjudicis o danys de qualsevol tipus que pogués ocasionar la visita a aquesta pàgina web, ja sigui per error u omissió en els continguts o per la transmissió d’algun programa maliciós que es produeixi a pesar d’haver pres les mesures tecnològiques necessàries per evitar lo. De la mateixa manera, no haurà responsabilitat dels continguts de les webs externes que poden enllaçar-se des d’aquesta web.

Protecció de dades.
Celso Sans compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre per el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i resta de normativa vigent). Més informació d’aquest enllaç: Política de privacitat.

Política de cookies.
En aquesta web s’utilitzen cookies per millorar la navegació del usuari. Més informació en: política de cookies.

Legislació aplicable i jurisdicció.
Aquestes condicions legals s’han redactat en virtut a la llei espanyola. En cas de conflicte en la interpretació de les presents condicions, la jurisdicció competent serà la del domicili del client i, subsidiàriament, els Jutjats de Barcelona.

Modificació del contingut del avis legal.
Aquest avis legal podrà ser modificat en qualsevol moment, atenent a la evolució d’aquesta web i els continguts en ella oferts.